Y-sai 32:2

Y-sai 32:2 KTHD

Mỗi người sẽ như lều núp gió và trại che bão tố, như những suối nước giữa sa mạc và bóng mát của vầng đá lớn giữa vùng đất khô hạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share