Y-sai 13
KTHD

Y-sai 13

13
Tiên Tri về Ba-by-lôn
1Y-sai, con A-mốt nhận được sứ điệp về sự suy vong của Ba-by-lôn:
2“Hãy dựng trụ cờ trên đỉnh núi trọi.
Hãy kêu gọi đội quân chống lại Ba-by-lôn.
Vẫy tay gọi chúng vào nơi giành cho người quyền quý.
3Ta, Chúa Hằng Hữu, đã dành riêng những chiến sĩ cho nhiệm vụ này.
Phải, Ta đã gọi những quân nhân mạnh mẽ thi hành cơn thịnh nộ của Ta,
và họ sẽ hân hoan trong chiến thắng.”#13:3 Ctd hân hoan trong sự cao trọng Ta
4Hãy nghe tiếng ồn ào trên các núi!
Hãy lắng nghe, như tiếng một đoàn quân đông đảo.
Đó là tiếng ồn ào và gào thét của các nước.
Chúa Hằng Hữu Vạn Quân đã gọi đội quân này hợp lại.
5Chúng kéo đến từ những nước xa xôi,
từ tận cuối chân trời.
Chúng là vũ khí của Chúa Hằng Hữu và cơn giận của Ngài.
Với chúng Ngài sẽ hủy diệt cả trái đất.
6Hãy than khóc, vì ngày của Chúa Hằng Hữu gần đến—
là thời gian hủy diệt của Đấng Toàn Năng.
7Vì thế, mọi tay đều yếu đuối.
Mọi lòng đều tan chảy,
8và người ta đều kinh hoàng.
Đau đớn quặn thắt cầm giữ họ,
như người đàn bà trong cơn chuyển dạ.
Họ sửng sốt nhìn nhau,
mặt họ đỏ như ngọn lửa.
9Nhìn kìa, ngày của Chúa Hằng Hữu đang đến—
là ngày khủng khiếp của cơn thịnh nộ và giận dữ mãnh liệt của Ngài.
Đất sẽ bị làm cho hoang vu,
và tất cả tội nhân sẽ bị hủy diệt.
10Các khoảng trời sẽ tối đen trên họ;
các ngôi sao sẽ không chiếu sáng nữa.
Mặt trời sẽ tối tăm khi mọc lên,
và mặt trăng sẽ không tỏa sáng nữa.
11“Ta, Chúa Hằng Hữu, sẽ hình phạt thế giới vì gian ác
và tội lỗi của nó.
Ta sẽ tận diệt sự ngạo mạn của bọn kiêu căng
và sẽ hạ thấp sự cao ngạo của kẻ bạo tàn.
12Ta sẽ khiến số người sống sót hiếm hơn vàng—
ít hơn vàng ròng Ô-phia.
13Ta sẽ làm các tầng trời rúng động.
Trái đất sẽ chạy lệch khỏi chỗ nó
khi Chúa Hằng Hữu Vạn Quân tỏ cơn thịnh nộ của Ngài
trong ngày Ngài giận dữ mãnh liệt.”
14Mỗi người tại Ba-by-lôn sẽ chạy như hươu bị đuổi,
như bầy chiên tản lạc không người chăn.
Họ sẽ cố tìm về với dân tộc,
và chạy trốn về quê hương.
15Ai bị quân thù bắt được sẽ bị đâm,
tất cả tù binh sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm.
16Con cái họ sẽ bị đánh chết trước mắt họ.
Nhà cửa bị cướp, vợ họ bị hãm hiếp.
17“Này, Ta sẽ khiến người Mê-đi chống lại Ba-by-lôn.
Chúng không bị quyến dụ bởi bạc cũng không thiết đến vàng.
18Cung tên chúng sẽ đập nát người trai trẻ.
Chúng sẽ không xót thương hài nhi,
và cũng không dung mạng trẻ con.”
19Ba-by-lôn, viên ngọc của các vương quốc,
niềm hãnh diện của người Canh-đê,
sẽ bị Đức Chúa Trời lật đổ như Sô-đôm và Gô-mô-rơ.
20Ba-by-lôn sẽ không bao giờ còn dân cư nữa.
Từ đời này qua đời kia sẽ không có ai ở đó.
Người A-rập sẽ không dựng trại nơi ấy,
và người chăn chiên sẽ không để bầy súc vật nghỉ ngơi.
21Thú dữ của hoang mạc sẽ ở trong thành đổ nát,
và nhà cửa sẽ là nơi lui tới của loài thú hoang dã.
Cú vọ sẽ sống giữa hoang vu,
và dê rừng sẽ nhảy múa tại đó.
22Lang sói sẽ tru trong thành trì,
và chó rừng sẽ sủa trong đền đài xa hoa.
Những ngày của Ba-by-lôn không còn nhiều;
thời kỳ suy vong sẽ sớm đến.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại