Y-sai 12
KTHD

Y-sai 12

12
Bài Ca Tôn Vinh Chúa
1Trong ngày ấy, ngươi sẽ nói:
“Lạy Chúa Hằng Hữu! Con ngợi tôn Chúa,
Chúa đã giận con,
nhưng nay Ngài đã hết giận.
Vì Ngài an ủi con.
2Thật, Đức Chúa Trời đến để cứu con.
Con sẽ tin cậy Ngài và không sợ hãi,
Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời là sức mạnh của con
và bài ca của con;
Ngài đã ban cho con ơn cứu rỗi.”
3Các ngươi sẽ vui mừng uống nước
từ giếng cứu rỗi!
4Trong ngày tuyệt diệu ấy, các ngươi sẽ hát:
“Cảm tạ Chúa Hằng Hữu! Ngợi khen Danh Ngài!
Hãy nói với các nước những công việc Ngài đã làm.
Hãy cho họ biết quyền năng của Ngài thế nào!
5Hãy ca ngợi Chúa Hằng Hữu, vì Ngài đã làm những việc diệu kỳ.
Hãy để cả thế giới tán dương Ngài.
6Hỡi toàn dân Giê-ru-sa-lem hãy lớn tiếng hân hoan ca ngợi Chúa!
Vì sự vĩ đại là Đấng Thánh của Ít-ra-ên ngự giữa dân Ngài.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.