YouVersion Logo
Search Icon

Hê-bơ-rơ 8

8
Chúa Cứu Thế Là Thầy Thượng Tế của Chúng Ta
1Chủ điểm của đề tài đang trình bày: Chúng ta có Thầy Thượng Tế vô cùng cao quý, tức Chúa Cứu Thế đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời uy nghiêm trên thiên đàng. 2Ngài thi hành chức tế lễ tại Nơi Chí Thánh trong Đền Thờ thật, do chính Chúa dựng nên, không do loài người xây cất.
3Nhiệm vụ các thầy thượng tế là hiến dâng lễ vật và sinh tế lên Đức Chúa Trời, nên Chúa Cứu Thế cũng đã hiến dâng sinh tế. 4Nếu Chúa Cứu Thế còn ở trần gian, Ngài không thể giữ chức tế lễ ấy, vì tại đây đã có các thầy tế lễ được bổ nhiệm theo luật pháp Môi-se. 5Họ chỉ phục vụ tại Đền Thờ trần gian, là mô hình của Đền Thờ thật trên trời. Vì khi Môi-se sắp dựng Đền Tạm, Đức Chúa Trời đã căn dặn: “Con nhớ làm mọi thứ đúng theo kiểu mẫu Ta cho con xem trên núi này.”#8:5 Xuất 25:40; 26:30
6Chức vụ tế lễ của Chúa Giê-xu cao cả hơn chức vụ các thầy tế lễ kia vô cùng, chẳng khác nào giao ước thứ hai tốt đẹp hơn giao ước thứ nhất, vì được thiết lập trên những lời hứa vô cùng quý báu hơn và được chính Chúa Giê-xu làm trung gian giữa hai bên kết ước.
7Nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo, hẳn không cần giao ước thưa hai. 8Nhưng Đức Chúa Trời đã khiển trách người Ít-ra-ên, Ngài phán:
“Trong thời đại tương lai, Chúa Hằng Hữu phán,
Sẽ đến ngày Ta lập giao ước mới với dân tộc Ít-ra-ên và Giu-đa.
9Giao ước này sẽ khác với giao ước
Ta đã lập với tổ tiên họ
khi Ta cầm tay họ
và dẫn họ ra khỏi Ai Cập.
Họ đã bất trung với giao ước của Ta
vì vậy Ta lìa bỏ họ, Chúa Hằng Hữu phán vậy.
10Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập
với người Ít-ra-ên sau những ngày đó, Chúa Hằng Hữu phán:
Ta sẽ ghi luật Ta trong trí họ
và khắc vào tâm khảm họ.
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ
và họ sẽ làm dân Ta.
11Đến thời kỳ ấy, không cần ai nhắc nhở dân Ta nhìn biết Ta vì tất cả mọi người, từ người nhỏ đến người lớn đều biết Ta cách đích thực,”
12“Ta sẽ tha thứ gian ác họ, và Ta sẽ không bao giờ nhớ đến tội lỗi họ nữa.”#8:12 Giê 31:31-34
13Giao ước này được Đức Chúa Trời gọi là giao ước “mới” như thế, giao ước thứ nhất đã cũ rồi. Điều gì cũ kỹ, lỗi thời đều phải bị đào thải.

Currently Selected:

Hê-bơ-rơ 8: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy