Ha-ba-cúc 3:9

Ha-ba-cúc 3:9 KTHD

Chúa lấy cây cung ra khỏi bao, đúng theo lời Chúa đã thề hứa. Chúa chia cắt mặt đất bằng các dòng sông.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share