Ha-ba-cúc 3:7

Ha-ba-cúc 3:7 KTHD

Tôi thấy các trại Cúc-san tan tành, các trướng màn Ma-đi-an rúng động.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share