Ha-ba-cúc 3:1

Ha-ba-cúc 3:1 KTHD

Đây là lời cầu nguyện của Tiên tri Ha-ba-cúc, theo nhịp điệu khải hoàn ca
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share