Ê-phê-sô 3:3

Ê-phê-sô 3:3 KTHD

Như tôi đã trình bày sơ lược, chính Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho tôi biết chương trình huyền nhiệm của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share