Truyền Đạo 5:17

Truyền Đạo 5:17 KTHD

Suốt đời người ấy sống trong tăm tối—thất vọng, chán nản, và giận dữ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share