2 Cô-rinh-tô 7:13

2 Cô-rinh-tô 7:13 KTHD

Nhờ thế, chúng tôi được an ủi. Chúng tôi lại càng vui mừng khi thấy Tích hân hoan, phấn khởi nhờ anh chị em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share