YouVersion Logo
Search Icon

Rimljanom 5

5
Pomirjeni z Bogom
1Potem ko nas je zaradi vere imenoval opravičene, zdaj ni več ničesar med nami in Bogom. Pomirili smo se z njim. Komu se moramo zahvaliti za to? Edino Jezusu Kristusu. 2On nam je odprl vrata v to novo življenje z Bogom. Srečni smo zaradi tega in se zahvaljujemo Bogu, ker bomo nekoč deležni Božje slave. 3Nismo pa hvaležni samo za to. Zahvaljujemo se mu tudi za trpljenje, ki nas je zadelo zaradi naše vere. V trpljenju se namreč učimo potrpežljivosti. 4Potrpežljivost pa poglablja in krepi našo vero in upanje v Boga. 5Ko pa sta vera in upanje čvrsta, lahko dvignemo glavo, pa naj se zgodi, kar hoče. Vemo, da bo vse dobro, kajti Bog nas ljubi in to ljubezen čutimo, ker nam je Bog dal svojega Svetega Duha, ki napolnjuje naša srca z njegovo ljubeznijo. 6Že takrat, ko smo bili povsem nemočni in brez izhoda, je prišel Kristus – ravno ob pravem času – in je umrl za nas, ki smo živeli v grehu in se sploh nismo menili za Boga. 7Celo če bi bili dobri,#5,7 V izvirniku: za pravičnega. ne bi mogli pričakovati, da bo kdo umrl za nas, čeprav bi se to vsekakor moglo zgoditi. 8Bog pa je pokazal svojo veliko ljubezen do nas s tem, da je poslal Kristusa, da je umrl za nas, ko smo bili še grešniki. 9Ker je torej že takrat prelil svojo kri za nas, koliko več bo šele storil za nas zdaj, ko nas je imenoval pravične? 10Ko smo bili še njegovi sovražniki, nam je Bog zaradi smrti svojega Sina odprl pot nazaj k sebi. Koliko bolj nas bo rešil ob dnevu sodbe zdaj, ko smo njegovi prijatelji in ko je vendar Kristus vstal od mrtvih in živi.#5,10 V izvirniku: rešeni po njegovem življenju. 11Veselimo se, ker smo se pomirili z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zaradi tega, kar je storil za nas, ko jer umrl za naše grehe, smo postali njegovi prijatelji.
Adam in Kristus
12Ko je Adam grešil je prišel greh na ves človeški rod in kot posledica tega tudi smrt. Ker vsi ljudje grešijo, morajo tudi vsi umreti. 13Greh je bil torej tu že mnogo prej, preden je Bog dal Mojzesu svoj zakon. Kjer pa ni zakona, tudi ne moremo nikogar obtožiti, da je grešil, ali prestopil zakon. 14Toda kljub temu moramo reči, da so vsi ljudje od Adama do Mojzesa prav tako morali umreti, čeprav niso zavestno prestopili Božje volje, kot je to storil Adam. In vendar je Adam slika Kristusa.#5,14 V izvirniku: Adam je podoba tega, ki je imel priti. 15Seveda ne moremo primerjati rešitve, ki jo je prinesel Kristus, z Adamovim grehom. Zaradi Adamovega greha je prišla smrt na vse človeštvo. Jezus Kristus pa je poskrbel, da nam je Bog v svoji dobroti odpustil in izkazal milost. 16Adamov greh je prinesel mnogim smrtno kazen, Kristusovo delo pa nam je prineslo opravičenje in življenje. 17Če je neposlušnost enega samega človeka povzročila, da je zagospodovala smrt, koliko bolj bodo vsi, ki so doživeli Božjo milost in odpuščanje, po Jezusu Kristusu živeli in nekoč vladali z njim.#5,17 V izvirniku: v življenju kraljevali po enem, Jezusu Kristusu. 18Da, zaradi greha enega človeka, Adama, so vsi ljudje kaznovani. Zaradi tega pa, kar je storil Kristus, so dobili vsi priložnost za novo življenje z Bogom. 19Z drugimi besedami lahko rečemo takole: Zaradi Adamove neposlušnosti so pred Bogom vsi ljudje krivi; ker pa je bil Jezus Kristus poslušen, jih Bog zdaj lahko opraviči. 20Zakon pa, ki so ga ljudje dobili pozneje, je šele pokazal, kako zelo smo se pregrešili zoper Božjo voljo. Tako kot se je pokazala vsa moč greha, se je tudi Božje usmiljenje pokazalo v vsej svoji veličini. 21Tu, kjer je greh doslej vladal nad vsemi ljudmi in jim prinašal smrt, naj bi zdaj vladala Božja milost. Bog izkazuje svojo pravičnost tako, da nam je podaril večno življenje po Jezusu Kristusu, našem Gospodu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy