Psaltaren 90
SFB98

Psaltaren 90

90
FJÄRDE BOKEN
Guds evighet och människans förgänglighet
1En bön av gudsmannen Mose.
Herre, du har varit vår tillflykt
från släkte till släkte.
2Innan bergen blev till
och du skapade jorden och världen,
ja, från evighet till evighet är du, Gud.
3Du låter människorna vända åter till stoft,
du säger: "Vänd åter, ni människors#människors Annan översättning: "Adams". barn!"
4Ty tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går,
de är som en nattväkt.
5Du sköljer dem bort, de är som en sömn.
Om morgonen liknar de gräset som frodas.
6Om morgonen gror det och blomstrar,
om aftonen vissnar det och blir torrt.
7Vi går under genom din vrede,
genom din förbittring förskräcks vi.
8Du ställer våra missgärningar inför dig,
våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus.
9Alla våra dagar försvinner genom din harm,
vi slutar våra år som en suck.
10Vårt liv varar sjuttio år
eller åttio, om krafterna räcker.
När det är som bäst är det möda och bekymmer.
Snart är det förbi, vi flyger bort.
11Vem känner din vredes makt
och din harm, så att han fruktar dig?
12Lär oss inse att våra dagar är räknade,
så att vi får visa hjärtan.
13Vänd åter, Herre! Hur länge dröjer du?
Förbarma dig över dina tjänare!
14Mätta oss med din nåd när morgonen gryr,
så att vi får jubla och vara glada
i alla våra dagar.
15Gläd oss lika många dagar
som du har plågat oss,
lika många år som vi har sett olycka.
16Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare
och din härlighet över deras barn.
17Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara över oss.
Ge framgång åt våra händers verk,
ja, åt våra händers verk må du ge framgång.
Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, LjungbyLearn More About Svenska Folkbibeln