Psaltaren 56:6

Psaltaren 56:6 SFB98

Ständigt förvränger de mina ord, alla deras tankar går ut på att skada mig.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share