Psaltaren 56
SFB98

Psaltaren 56

56
Förtröstansfull bön under förföljelse
1För sångmästaren, efter "Den stumma duvan i fjärran". En sång av David, när filisteerna grep honom i Gat.
2
Var mig nådig, Gud,
ty människor vill ta mitt liv,
stridslystet angriper de mig hela tiden.
3Ständigt står mina förföljare efter mitt liv,
de är många som i högmod strider mot mig.
4När fruktan kommer över mig
förtröstar jag på dig.
5Med Guds hjälp skall jag prisa hans ord,
på Gud förtröstar jag och fruktar inte.
Vad kan det som är kött göra mig?
6Ständigt förvränger de mina ord,
alla deras tankar går ut på att skada mig.
7De gaddar sig samman, de lägger försåt,
de vaktar på mina steg,
de står efter mitt liv.
8Skulle de räddas i sin ondska?
Nej, slå ner folken i din vrede, Gud.
9Du håller räkning på mina flyktdagar.
Samla mina tårar i din skål,
de står ju i din bok.
10Mina fiender måste vika tillbaka
när jag ropar till dig.
Detta vet jag, ty Gud är med mig.
11Med Guds hjälp skall jag prisa hans ord,
med Herrens hjälp skall jag prisa hans ord.
12På Gud förtröstar jag och fruktar inte.
Vad kan människor göra mig?
13Jag har löften att infria till dig, Gud,
jag vill ge dig lovoffer.
14Ty du har räddat min själ från döden
och mina fötter från fall,
så att jag kan vandra inför Gud
i de levandes ljus.

Old Testament, Copyright (C) 1998, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm. New Testament, Copyright (C) 1996, 1998,Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, and Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln