Psaltaren 56:5

Psaltaren 56:5 SFB98

Med Guds hjälp skall jag prisa hans ord, på Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig?
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share