Psaltaren 56:1

Psaltaren 56:1 SFB98

För sångmästaren, efter "Den stumma duvan i fjärran". En sång av David, när filisteerna grep honom i Gat.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Share