Matteusevangeliet 23:13,15,23-28,33 SFB98

13Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.#En del handskrifter tillägger (v. 14): "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni äter änkorna ur husen och ursäktar er med era långa böner. Därför skall ni få en så mycket strängare dom." Jfr Mark 12:40 och Luk 20:47. 15Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt,#proselyt Ordet används i NT om hedningar som anslutit sig till judendomen (Apg 2:11, 6:5). Upptagandet i det judiska samfundet skedde genom omskärelse, offer och dop. och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. 23Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. 24 Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler. 25Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet. 26 Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. 27Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar.#vitkalkade gravar Judarna brukade varje år bestryka gravarna med kalk, för att de som gick förbi skulle se dem och akta sig för att bli orena genom att vidröra dem (se 4 Mos 19:16). Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. 28 Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. 33 Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna?