TAUNET Ng'aleek che indou
KAPR

TAUNET Ng'aleek che indou

Ng'aleek che indou
“Taunet” ko ng'olyoo ne iguiyeiwech agobo ole uu “taunet” anan ko “kanametap kiy.” Kitabuuni po “Taunet” anyun, ko mwaiwech agobo ole ki taundo Kamuktaindet ne Toroor koyai kipsengwet ak ng'wony, chiito ak kiy age tugul. Iboorwech kenai keele Kamuktaindet ne Toroor ko yaindet ne po tuguuk tugul. Mwaiwech agobo taunetap yoomseet ak kabutetap chii kobutyi tengek, ne kiip nyaliilda ak meet. Kitabuuni ko mwaiwech agobo taunetap tilyandit ne po Kamuktaindet ne Toroor ak Abraham ak iyotennyi ne piitu let.
Teteetap Kaneetutik
Yaetap ng'wony ak chii 1:1—2:25
Tengek ak kaimutik 3:1-24
Kap Adam agoi kap Noah 4:1—5:32
Kap Noah ak maraneet 6:1—10:32
Teekseet ne kooi ne po Babel 11:1-9
Kap Shem agoi kap Abraham 11:10-32
Abraham, Isaak ak Jakobo 12:1—35:29
Iyoteetap Esau 36:1-43
Joseph ak tupchosyekyik 37:1—45:28
Piigap Israel eng' Misiri 46:1—50:26

┬ęBible Society of Kenya, 2019

Learn More About Bukuit Ne Tilil