Matteusevangeliet 5:31

B2000
Bibel 2000

31Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev.