Mataio 1
SCNT

Mataio 1

1
O le Gafa o Iesu Keriso
(Luka 3.23-38)
1O le tala lenei i le gafa o Iesu Keriso le atali‘i o Tavita, le atali‘i o Aperaamo.
2O Aperaamo na fānaua Isaako. O Isaako na fānaua Iakopo. O Iakopo na fānaua Iuta ma ona uso. 3Na fānaua e Iuta o Faresa ma Sera mai ‘iā Tamara, o Faresa lea na fānaua Esaroma. O Esaroma na fānaua Arama. 4O Arama na fānaua Aminatapu. O Aminatapu na fānaua Naasona. O Naasona na fānaua Salemona. 5Na fānaua e Salemona Poasa mai ‘iā Raava. Na fānaua e Poasa Opeta mai ‘iā Ruta. O Opeta lea na fānaua Iese. 6O Iese na fānaua Tavita le tupu.
Na fānaua e Tavita Solomona mai le avā a Uria. 7O Solomona na fānaua Reopoamo. O Reopoamo na fānaua Avia. O Avia na fānaua Asa. 8O Asa na fānaua Iosefatu. O Iosefatu na fānaua Iorama. O Iorama na fānaua Usia. 9O Usia na fānaua Iotama. O Iotama na fānaua Aasa. O Aasa na fānaua Esekia. 10O Esekia na fānaua Manase. O Manase na fānaua Amone. O Amone na fānaua Iosia. 11O Iosia na fānaua Iekonia ma ona uso. O le taimi lenei na ‘avea fa‘amalosi ai Isaraelu i Papelonia.#2 Tu 24.14-15; 2 No 36.10; Iere 27.20
12O le fa‘asologa lenei mai le taimi na ‘avea fa‘amalosi ai i latou i Papelonia: O Iekonia na fānaua Salatielu. O Salatielu na fānaua Serupapelu. 13O Serupapelu na fānaua Apiuta. O Apiuta na fānaua Eliakimo. O Eliakimo na fānaua Asora. 14O Asora na fānaua Satoka. O Satoka na fānaua Akeimo. O Akeimo na fānaua Eliuta. 15O Eliuta na fānaua Eleasaro. O Eleasaro na fānaua Matano. O Matano na fānaua Iakopo. 16O Iakopo na fānaua Iosefa, le tane a Maria lē na fānau mai ai Iesu. O Iesu lenei ‘ua ta‘ua o le Keriso.
17O le aofa‘iga o tupulaga mai ‘iā Aperaamo se‘ia o‘o mai ‘iā Tavita, e sefulu ma le fa. O le aofa‘iga o tupulaga mai ‘iā Tavita se‘ia o‘o i le taimi na ‘avea fa‘amalosi ai i latou i Papelonia, e sefulu ma le fa. O le aofa‘iga o tupulaga mai le taimi na ‘avea fa‘amalosi ai i Papelonia se‘ia o‘o i le taimi na fānau ai le Keriso, e sefulu ma le fa.
O le Fānau mai o Iesu Keriso
(Luka 2.1-7)
18O le tala i le fānau mai o Iesu Keriso: A o sauni fa‘aipoipo lona tinā o Maria ‘iā Iosefa, na iloa ‘ua tō o ia i le Agaga Pa‘ia, a o le‘i nonofo i lā‘ua. 19O lana tane fo‘i o Iosefa o le tagata amiotonu; e lē mana‘o e fa‘amāsiasi. O lea na manatu ai o ia e fa‘ate‘a lemū ‘iā te ia. 20A o fa‘asolo pea mafaufauga o Iosefa, na fa‘aali mai ‘iā te ia le agelu a le Ali‘i i le miti. Fai mai le agelu, “Iosefa e, le atali‘i o Tavita, ‘aua ‘e te fefe. Fa‘ataunu‘u pea la ‘oulua fa‘aipoipoga ma Maria lau avā, auā o lana to e mai le Agaga Pa‘ia lea. 21O le a fānaua e ia le tama tane; ‘ia e fa‘aigoa ‘iā te ia, o Iesu, auā e fa‘aolaina e ia lona nu‘u mai ‘iā latou agasala.”
22‘Ua faia nei mea uma ‘ina ‘ia fa‘ataunu‘uina ai le afioga a le Ali‘i na folafolaina mai i perofeta e fa‘apea: 23“O le a to le taupou ma fānau mai le tama tane, e fa‘aigoa ‘iā te ia o Emamuelu.” (O lona fa‘amatalaina, “ ‘Ua fa‘atasi le Atua ma i tatou.”)#Isai 7.14
24‘Ua ala Iosefa ‘ona faia lea e ia e tusa ma le fa‘atonuga a le agelu a le Ali‘i. ‘Ua nonofo loa o ia ma lana avā. 25‘Ae le‘i iloa#1.25 ‘ae le‘i iloa: po o ‘ae le‘i momoe i lā‘ua. e Iosefa lana avā se‘ia o‘o i le taimi na fānau ai lana tama tane ulumatua, ma ‘ua fa‘aigoaina e Iosefa o Iesu.#Luka 2.21

Samoan Contemporary New Testament © Bible Society of the South Pacific, 2009.


Learn More About Samoan Contemporary New Testament