Tít 1:6

Tít 1:6 VIE2010

Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách; một chồng một vợ; con cái phải tin Chúa, không bị tố cáo là phóng đãng hay vô kỷ luật.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share