Rô-ma 10:21

Rô-ma 10:21 VIE2010

Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên, Ngài phán: “Suốt ngày Ta dang tay hướng về một dân bất tuân và ngoan cố.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share