Thi Thiên 87:3

Thi Thiên 87:3 VIE2010

Hỡi thành của Đức Chúa Trời, Người ta đã nói về vẻ vinh quang của ngươi. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 87:3