Thi Thiên 87:1

Thi Thiên 87:1 VIE2010

Chúa đặt nền cho thành của Ngài Trên núi thánh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 87:1