Thi Thiên 79
VIE2010

Thi Thiên 79

79
Cầu xin Chúa thương xót thành Giê-ru-sa-lem
Thi Thiên của A-sáp
1Đức Chúa Trời ôi! Dân ngoại đã vào trong sản nghiệp Chúa;#II Vua 25:8-10; II Sử 36:17-19; Giê 52:12-14.
Làm ô uế đền thánh của Chúa;
Và khiến cho Giê-ru-sa-lem trở nên đống gạch vụn.
2Chúng đã ném thây các đầy tớ Chúa
Làm thức ăn cho chim trời.
Cũng đã vứt thịt của các người trung tín với Ngài cho thú rừng trên đất.
3Chúng đổ huyết họ ra như nước
Khắp nơi trong thành Giê-ru-sa-lem,
Và chẳng có ai chôn cất họ.
4Chúng con đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình,
Vật nhạo báng và đồ chê cười cho những kẻ ở chung quanh chúng con.
5Đức Giê-hô-va ôi! Cho đến chừng nào? Ngài sẽ giận mãi mãi sao?
Lòng ghen tương Ngài sẽ cháy như lửa sao?
6Xin đổ cơn giận của Chúa trên các dân
Không biết Ngài,
Và trên các vương quốc
Không cầu khẩn danh Ngài.
7Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp,
Và phá hủy chỗ ở của người.
8Xin Chúa đừng nhớ lại các tội ác của tổ phụ chúng con mà phạt chúng con;
Nguyện sự thương xót Ngài mau mau đến đón rước chúng con,
Vì chúng con bị khổ nhục vô cùng.
9Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi của chúng con, xin giúp đỡ chúng con,
Vì vinh quang của danh Chúa;
Xin giải cứu và tha thứ cho chúng con,
Vì cớ danh Ngài.
10Vì sao các dân nói rằng:
“Đức Chúa Trời của chúng ở đâu?”
Nguyện sự báo thù vì huyết mà các đầy tớ Chúa đã đổ ra
Được thi hành giữa các dân trước mắt chúng con.
11Nguyện tiếng than thở của các tù nhân thấu đến trước mặt Chúa;
Tùy theo quyền năng lớn lao của Chúa,
Xin giải cứu những kẻ đang đối mặt với tử thần.
12Lạy Chúa, xin báo trả trực tiếp các lân bang chúng con gấp bảy lần.
Về sự sỉ nhục mà chúng đã làm cho Ngài.
13Còn chúng con là dân của Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Ngài,
Chúng con sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi;
Từ đời nầy qua đời kia, chúng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Ngài.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010