Thi Thiên 75
VIE2010

Thi Thiên 75

75
Đức Chúa Trời hạ kẻ kiêu ngạo xuống nhưng nhấc người công chính lên
Thi Thiên của A-sáp. Bài ca sáng tác cho nhạc trưởng, theo điệu “Xin đừng hủy diệt”.
1Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa;
Chúng con cảm tạ vì danh Chúa ở gần.
Người ta thuật lại các công việc lạ lùng của Ngài.
2Đến thời điểm Ta đã định,
Chính Ta sẽ phán xét công minh.
3Khi đất và mọi người trên đất rúng động
Chính Ta sẽ giữ vững các trụ nó. (Sê-la)
4Tôi nói với kẻ kiêu ngạo rằng: “Chớ kiêu ngạo,”
Và nói với kẻ ác rằng: “Đừng ngước sừng lên;
5Đừng ngước sừng các ngươi cao lên
Cũng đừng cứng cổ mà nói lời xấc xược.”
6Vì chẳng ai từ phương đông, phương tây
Hay là từ phương nam#75:6 Nn: hoang mạc. có thể tôn cao người nào.
7Nhưng chính Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét:
Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhấc người kia lên.
8Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén
Đầy rượu pha, sủi bọt,
Ngài rót nó ra.
Tất cả kẻ ác ở thế gian đều phải uống,
Phải uống cạn rượu ấy cho tới cặn.
9Nhưng chính tôi sẽ rao truyền các điều đó mãi mãi,
Cũng sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
10Ta sẽ chặt tất cả các sừng kẻ ác
Nhưng các sừng của người công chính sẽ được ngước lên.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010