Thi Thiên 61
VIE2010

Thi Thiên 61

61
Tin quyết vào sự phù hộ của Đức Chúa Trời
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng, dùng nhạc cụ bằng dây
1Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu cầu của con,
Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con.
2Từ vùng địa cực, con kêu cầu cùng Chúa
Vì tâm hồn con khốn khổ.
Xin dẫn con đến vầng đá
Cao hơn con.
3Vì Chúa là nơi trú ẩn của con,
Là ngọn tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù.
4Con sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi,
Nương náu mình dưới cánh của Ngài. (Sê-la)
5Lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện của con,
Ban cho con cơ nghiệp của những người kính sợ danh Ngài.
6Chúa sẽ tăng tuổi thọ cho vua;
Năm tháng người trường tồn qua mọi thế hệ.
7Nguyện người ngồi trên ngôi mãi mãi trước mặt Đức Chúa Trời;
Xin Chúa truyền sự nhân từ và chân thật Ngài gìn giữ người.
8Như vậy con sẽ ca ngợi danh Chúa đời đời
Và hằng ngày làm trọn lời con hứa nguyện.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010