YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 5

5
Cầu xin Chúa phù hộ khỏi kẻ ác
Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng dùng với sáo
1Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời con,
Xem xét sự thở than của con.
2Lạy Vua của con, Đức Chúa Trời của con,
Xin nghe tiếng kêu van của con,
Vì con cầu nguyện cùng Chúa.
3Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài nghe tiếng con;
Buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện#5:3 Ctd: sinh tế. và đợi chờ.
4Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng với điều ác;
Kẻ ác sẽ không được ở với Chúa.
5Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mắt Chúa;
Chúa ghét tất cả kẻ làm ác.
6Chúa hủy diệt bọn nói dối;
Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ khát máu và lũ gian tà.
7Về phần con, nhờ lòng nhân từ bao la của Chúa,
Con sẽ vào nhà Chúa,
Con sẽ lấy lòng kính sợ
Mà thờ lạy trước đền thánh của Ngài.
8Lạy Đức Giê-hô-va, vì cớ kẻ thù của con,
Xin dẫn dắt con trong đường công chính của Ngài,
Và san bằng đường Chúa trước mặt con.
9Vì miệng của chúng không đáng tin,#Rô 3:13.
Lòng của chúng đầy sự hủy diệt,
Họng của chúng như mồ mả mở ra,
Lưỡi của chúng nói lời dua nịnh.
10Lạy Đức Chúa Trời, xin trừng phạt chúng!
Khiến chúng thất bại trong mưu chước mình;
Xin đuổi chúng đi vì tội ác dẫy đầy,
Vì chúng đã nổi loạn chống lại Ngài.
11Xin cho những ai nương náu mình nơi Chúa được hoan lạc,
Cất tiếng reo mừng mãi mãi,
Vì Chúa bảo vệ những người ấy.
Người nào yêu mến danh Chúa cũng sẽ mừng rỡ trong Ngài.
12Lạy Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài sẽ ban phước cho người công chính,
Lấy ơn Ngài che phủ người ấy như cái khiên.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;