Thi Thiên 143:3

Thi Thiên 143:3 VIE2010

Kẻ thù đuổi theo linh hồn con, Chà đạp mạng sống con dưới đất; Hắn làm cho con phải ở nơi tối tăm, giống kẻ đã chết từ lâu rồi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share