YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 134

134
Kêu gọi những người phục vụ trong đền thờ ca ngợi Chúa
Bài ca đi lên từng bậc
1Hỡi các đầy tớ Đức Giê-hô-va, là những người ban đêm đứng trong nhà Chúa,
Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
2Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh,
Và chúc tụng Đức Giê-hô-va!
3Nguyện Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất,
Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy