Thi Thiên 134
VIE2010
134
Kêu gọi những người phục vụ trong đền thờ ca ngợi Chúa
Bài ca đi lên từng bậc
1Hỡi các đầy tớ Đức Giê-hô-va, là những người ban đêm đứng trong nhà Chúa,
Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
2Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh,
Và chúc tụng Đức Giê-hô-va!
3Nguyện Đức Giê-hô-va là Đấng dựng nên trời và đất,
Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!

© 2010 United Bible Societies. All Rights Reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible