YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 124

124
Cảm tạ Chúa đã giải cứu Y-sơ-ra-ên
Bài ca đi lên từng bậc. Thi Thiên của Đa-vít
1Y-sơ-ra-ên đáng phải nói:
“Nếu Đức Giê-hô-va không bênh vực chúng ta,
2Khi loài người tấn công chúng ta,
Khi cơn giận của chúng nổi lên cùng chúng ta;
3Nếu Đức Giê-hô-va không bênh vực chúng ta,
Thì chúng đã nuốt sống chúng ta rồi;
4Nước lụt chắc đã nhận chìm chúng ta,
Dòng thác đã quét qua linh hồn chúng ta.
5Và những lượn sóng cuồng nộ
Đã cuốn trôi sinh mạng chúng ta rồi.”
6Đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va,
Ngài không phó chúng ta
Làm mồi cho nanh vuốt chúng!
7Linh hồn chúng ta thoát khỏi chúng
Như chim thoát khỏi bẫy của kẻ bẫy chim;
Bẫy bị gẫy,
Và chúng ta thoát khỏi.
8Sự cứu giúp của chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va,
Là Đấng dựng nên trời và đất.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy