Thi Thiên 123
VIE2010

Thi Thiên 123

123
Cầu xin sự thương xót của Chúa
Bài ca đi lên từng bậc
1Con ngước mắt lên hướng về Chúa,
Là Đấng ngự trên các tầng trời,
2Như mắt đầy tớ
Ngửa trông nơi tay ông chủ mình,
Như mắt tớ gái
Ngửa trông nơi tay bà chủ mình thể nào,
Thì mắt chúng con cũng ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con thể ấy,
Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng con.
3Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con!
Vì chúng con chán ngán sự khinh bỉ.
4Linh hồn chúng con chán ngán
Sự nhạo báng của kẻ tự phụ,
Và sự khinh miệt của bọn kiêu căng.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.