YouVersion Logo
Search Icon

Phi-líp Lời giới thiệu

Lời giới thiệu
Thư của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Phi-líp là Hội Thánh đầu tiên mà Phao-lô đã thiết lập trên lục địa Châu Âu. Đây là bức thư được viết khi Phao-lô đang bị cầm tù, và trước đó ông cũng gặp rắc rối bởi những người chống đối và đau buồn về những tà thuyết được giảng dạy tại Hội Thánh Phi-líp. Tuy nhiên, bức thư này lại biểu lộ một niềm vui và sự tin chắc mà điều này chỉ có thể được giải thích là nhờ đức tin sâu đậm của Phao-lô nơi Chúa Jêsus.
Lý do trực tiếp mà Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Phi-líp là để cảm ơn về món quà mà họ đã gửi giúp đỡ trong lúc ông cần. Đồng thời Phao-lô cũng dùng cơ hội này để khuyến khích tín hữu tại Phi-líp hãy can đảm và vững tin dù chính họ cũng như ông đang gặp khó khăn. Phao-lô khuyên bảo họ hãy có tâm tính khiêm nhường như Chúa Jêsus, thay vì chạy theo tham vọng ích kỷ và kiêu ngạo. Ông nhắc nhở tín hữu Phi-líp rằng đời sống của họ trong mối liên hiệp với Đấng Christ là một món quà bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà họ đã nhận lãnh bằng đức tin, chứ không phải bởi sự tuân thủ những nghi lễ của Do Thái giáo. Phao-lô mô tả niềm vui và sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho những người ở trong Chúa Jêsus.
Bức thư này nhấn mạnh đến niềm vui, sự tin chắc, hiệp một, và sự kiên trì trong đời sống và đức tin của người tin Chúa. Nó cũng bày tỏ tình cảm sâu đậm của Phao-lô đối với Hội Thánh tại Phi-líp.
Bố cục
Giới thiệu (1:1-11)
Hoàn cảnh của Phao-lô (1:12-26)
Đời sống trong Đấng Christ (1:27 – 2:18)
Kế hoạch cho Ti-mô-thê và Ép-pa-phô-đích (2:19-30)
Những lời cảnh cáo và khuyên bảo (3:1 – 4:9)
Phao-lô và những người bạn (4:10-20)
Kết luận (4:21-23)

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy