Mác 2:27

Mác 2:27 VIE2010

Rồi Ngài phán: “Ngày sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày sa-bát.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share