Ma-thi-ơ 17:23

Ma-thi-ơ 17:23 VIE2010

Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Các môn đồ vô cùng đau buồn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share