YouVersion Logo
Search Icon

Lu-ca 20

20
Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus
(Ma-thi-ơ 21:23-27; Mác 11:27-33)
1Một hôm, khi Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao giảng Tin Lành thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến 2hỏi Ngài rằng: “Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy?” 3Ngài đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu. Hãy nói cho Ta: 4Báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ loài người?” 5Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời,’ thì ông ấy sẽ nói: ‘Vậy tại sao các ông không tin Giăng?’ 6Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc Giăng là một nhà tiên tri.” 7Vì vậy, họ trả lời rằng họ không biết báp-têm ấy đến từ đâu. 8Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”
Ẩn dụ về người thuê vườn nho
(Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12)
9Đức Chúa Jêsus bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ nầy: “Một người kia trồng một vườn nho và cho những người trồng nho thuê, rồi đi đến một xứ khác trong một thời gian dài.#Êsai 5:1. 10Đến mùa, chủ sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để nhận phần hoa lợi của vườn nho. Nhưng các người trồng nho đánh đầy tớ, rồi đuổi về tay không. 11Chủ sai tiếp một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, nhục mạ và đuổi về tay không. 12Chủ lại sai một đầy tớ thứ ba nữa, nhưng họ cũng đánh nó bị thương và đuổi đi. 13Bấy giờ, chủ vườn nho nói: ‘Ta phải làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến, có thể họ sẽ kính nể!’ 14Nhưng khi thấy con trai ấy, các người trồng nho bàn với nhau: ‘Đây là con thừa kế, hãy giết nó thì gia tài sẽ về tay chúng ta.’ 15Chúng ném con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn nho sẽ xử chúng ra sao? 16Ông ta sẽ đến và diệt bọn trồng nho ấy, rồi giao vườn nho cho những người khác.” Khi nghe những lời ấy, họ nói: “Đời nào có chuyện đó!” 17Đức Chúa Jêsus nhìn họ và nói: “Vậy thì lời chép nầy có nghĩa gì:
‘Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra,
Đã trở nên đá góc nhà.’#Thi 118:22.
18Ai ngã nhằm đá nầy thì sẽ bị giập nát, còn đá nầy rơi trúng ai thì sẽ nghiền nát người ấy.” 19Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ, nhưng họ lại sợ dân chúng.
Đức Chúa Trời và Sê-sa
(Ma-thi-ơ 22:15-22; Mác 12:13-17)
20Vậy, họ theo dõi Đức Chúa Jêsus và sai những thám tử giả vờ làm người thật thà, mong bắt bẻ Ngài trong lời nói để nộp Ngài cho nhà cầm quyền và tòa tổng đốc. 21Những người đó hỏi Đức Chúa Jêsus: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách đúng đắn, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực. 22Vậy, việc chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật hay không?” 23Biết rõ sự xảo trá của họ, Ngài bảo: 24“Hãy cho Ta xem một đồng đơ-ni-ê. Đồng tiền nầy mang hình và hiệu của ai?” Họ đáp: “Sê-sa.” 25Ngài phán: “Thế thì, hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa; hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời.” 26Trước mặt dân chúng, họ không thể bắt bẻ Ngài một lời nào cả. Họ kinh ngạc trước câu giải đáp của Ngài nên đành nín lặng.
Câu hỏi về sự sống lại
(Ma-thi-ơ 22:23-33; Mác 12:18-27)
27Có mấy người Sa-đu-sê,#20:27 Xem chú thích ở Mat 3:7. là những người nói rằng không có sự sống lại, đến với Đức Chúa Jêsus và hỏi:#Công 23:8. 28“Thưa Thầy, Môi-se đã ghi luật nầy cho chúng tôi: ‘Nếu một người có anh qua đời để lại vợ nhưng không có con thì người ấy phải lấy vợ góa đó để có con nối dõi cho anh mình.’#Phục 25:5. 29Vậy, có bảy anh em kia, người anh cả cưới vợ rồi chết, không con. 30Người thứ hai 31rồi đến người thứ ba cũng lấy vợ đó; tất cả bảy người cũng vậy, đều chết đi, không có con. 32Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.” 34Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cái đời nầy lấy vợ gả chồng, 35còn những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không lấy vợ hoặc gả chồng. 36Họ sẽ không chết nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. 37Còn về việc kẻ chết sống lại, ngay cả Môi-se cũng đã cho thấy trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.#Xuất 3:6. 38Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.” 39Có mấy thầy thông giáo nói với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm!” 40Và họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa.
Đấng Christ con vua Đa-vít
(Ma-thi-ơ 22:41-46; Mác 12:35-37)
41Đức Chúa Jêsus hỏi họ: “Tại sao người ta lại nói Đấng Christ là con vua Đa-vít? 42Vì chính vua Đa-vít đã nói trong sách Thi Thiên rằng:
‘Chúa phán với Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta,
43Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân cho con.’#Thi 110:1.
44Như thế, vua Đa-vít gọi Ngài là Chúa, vậy làm sao Ngài lại là con vua ấy được?”
Cảnh giác đối với các thầy thông giáo
(Ma-thi-ơ 23:1-36; Mác 12:38-40)
45Khi dân chúng đang lắng nghe thì Chúa phán với các môn đồ: 46“Hãy đề phòng các thầy thông giáo là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào giữa phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các bữa tiệc. 47Họ làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt nhà của các bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.”

Currently Selected:

Lu-ca 20: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy