Ca Thương 1:1

Ca Thương 1:1 VIE2010

Ôi! Xưa là thành đông đúc, Nay ngồi quạnh quẽ một mình! Xưa đầy quyền thế giữa các dân, Nay như một góa phụ! Xưa là nữ chúa giữa các tỉnh, Nay là kẻ lao dịch khổ sai!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share