Gióp 2:12

Gióp 2:12 VIE2010

Từ xa, họ ngước mắt nhìn nhưng không thể nhận ra Gióp. Đến gần, họ bật khóc lớn tiếng, mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời và lên đầu mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share