Gióp 2:11

Gióp 2:11 VIE2010

Khi ba người bạn của Gióp là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a và Sô-pha người Na-a-ma được tin về các tai họa đã xảy đến cho ông, thì họ từ xứ mình hẹn nhau đến để chia buồn và an ủi ông.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share