Ê-sai 63:4

Ê-sai 63:4 VIE2010

Vì lòng Ta đã định ngày báo thù, Và năm cứu chuộc của Ta đã đến.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:4