Ê-sai 63:19

Ê-sai 63:19 VIE2010

Đã từ lâu, chúng con như một dân không hề được Ngài cai trị, Và không còn được gọi bằng danh Ngài nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share