Ê-sai 52:2

Ê-sai 52:2 VIE2010

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy đứng dậy, Giũ bụi bặm và ngồi trên ngôi; Hỡi con gái Si-ôn, là kẻ tù đày, Hãy tự cởi trói khỏi cổ ngươi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share