Ê-sai 52:10

Ê-sai 52:10 VIE2010

Đức Giê-hô-va để trần cánh tay thánh của Ngài Trước mắt mọi nước; Mọi nơi tận cùng trái đất Đều thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share