YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 45

45
Lời tiên tri về Si-ru
1Đức Giê-hô-va phán về Si-ru, người được xức dầu của Ngài, như thế nầy:
Ta đã nắm lấy tay phải của người,
Để người chinh phục các nước trước mặt mình;
Ta sẽ mở thắt lưng các vua,
Mở các cửa thành trước mặt người
Và khiến các cổng không còn bị đóng kín nữa.
2“Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi,
San phẳng các đường gập ghềnh;
Phá vỡ các cửa bằng đồng,
Bẻ gãy then cài bằng sắt.
3Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu bí ẩn,
Của cải chứa trong những nơi kín đáo,
Để ngươi biết rằng chính Ta là Đức Giê-hô-va,
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
Đấng đã gọi đích danh ngươi.
4Vì Gia-cốp, đầy tớ Ta,
Và vì Y-sơ-ra-ên, người mà Ta đã chọn,
Nên Ta đã gọi đích danh ngươi,
Ta đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta.
5Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác,
Ngoài Ta, không có Đức Chúa Trời nào khác.
Dù ngươi không biết Ta,
Ta sẽ thắt lưng ngươi,
6Để từ đông sang tây,#45:6 Nn: phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn. người ta được biết rằng,
Ngoài Ta, không có Đấng nào khác.
Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác.
7Ta là Đấng tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối,
Làm ra bình an và dựng nên tai họa;
Chính Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng làm mọi điều nầy.
8Hỡi các tầng trời, từ trên cao hãy tuôn sương móc,
Hãy để mây đổ mưa công chính xuống;
Đất hãy mở ra để sinh bông trái cứu rỗi,
Đồng thời sự công chính cũng nẩy mầm.
Ta là Đức Giê-hô-va, chính Ta đã dựng nên điều đó.”
Sự cứu rỗi được rao truyền cho dân Ngài
9Khốn cho kẻ tranh cãi với Đấng tạo nên mình!#Êsai 29:16; Rô 9:20.
Nó chỉ là một bình trong các bình bằng đất!
Đất sét có thể nào hỏi thợ gốm, là người nặn ra nó rằng:
“Ông đang nặn ra hình gì?”
Hoặc nói: “Sản phẩm tay ông làm ra không được khéo”?
10Khốn cho kẻ dám hỏi cha mình: “Ông sinh ra cái gì?”
Hoặc hỏi mẹ:#45:10 Nn: người đàn bà. “Bà mang nặng đẻ đau làm gì?”
11Đức Giê-hô-va, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,
Là Đấng đã làm ra Y-sơ-ra-ên, phán thế nầy:
“Hãy hỏi Ta về những việc sẽ đến;
Hãy bảo Ta về các con cái Ta
Và về công việc của tay Ta.
12Chính Ta đã làm ra quả đất,
Và sáng tạo loài người trên đó.
Chính tay Ta đã giương các tầng trời ra,
Và truyền lệnh cho các thiên thể.
13Chính Ta đã khiến người nầy#45:13 Tức là Si-ru. nổi lên trong sự công chính,
Và làm cho mọi đường lối người bằng phẳng.
Người sẽ xây dựng lại thành của Ta,
Và phóng thích kẻ bị lưu đày của Ta
Mà không đòi giá chuộc, cũng không cần quà cáp,”
Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
14Đức Giê-hô-va phán thế nầy:
“Tài sản của Ai Cập, nguồn lợi của Cút
Và người Sa-bê, người có vóc dáng cao lớn,
Đều sẽ về tay ngươi và thuộc về ngươi;
Họ sẽ bước theo ngươi, mang xiềng mà đến,
Họ sẽ quỵ lụy trước mặt ngươi, nài nỉ và nói:
‘Thật, Đức Chúa Trời ở với ông;
Ngoài Ngài, không có Đấng nào khác,
Không có Đức Chúa Trời nào khác!’”
15Lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là Cứu Chúa,
Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình!
16Tất cả những người làm hình tượng phải bị xấu hổ, sỉ nhục;
Họ cùng nhau rút lui trong sự hổ thẹn.
17Còn Y-sơ-ra-ên được Đức Giê-hô-va giải cứu,
Với sự cứu rỗi đời đời;
Cho đến đời đời vô cùng,
Các ngươi không còn bị xấu hổ, sỉ nhục nữa!
18Vì Đức Giê-hô-va là Đấng đã sáng tạo các tầng trời,
Là Đức Chúa Trời đã tạo nên quả đất,
Ngài làm ra và lập vững nó,
Chẳng phải sáng tạo để bỏ hoang
Nhưng làm nên để con người ở.
Đấng ấy phán thế nầy:
“Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác!”
Thần tượng không thể cứu ai
19“Ta không nói một cách bí ẩn,
Chẳng phán trong vùng đất tối tăm.
Ta chẳng từng phán với dòng dõi Gia-cốp rằng:
‘Các ngươi tìm Ta là vô ích’ sao?
Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng phán điều công chính,
Truyền dạy điều chân thật.”
20Hỡi những người lánh nạn của các nước,
Hãy tập hợp lại và đến, hãy cùng nhau đến gần!
Những kẻ khiêng tượng gỗ,
Khấn vái với thần không cứu được ai,
Thật chúng không hiểu biết gì cả!
21Vậy hãy loan báo, và hãy bảo chúng đến gần;
Hãy bàn luận với nhau!
Ai đã nói cho biết điều nầy từ trước?
Ai đã tiên báo từ nghìn xưa?
Chẳng phải chính Ta là Đức Giê-hô-va sao?
Ngoài Ta, chẳng có Đức Chúa Trời nào khác,
Là Đức Chúa Trời công chính và là Cứu Chúa;
Ngoài Ta, không có Đấng nào khác.
22Hỡi tất cả những ai ở các nơi tận cùng cõi đất,
Hãy quay về với Ta và được cứu rỗi!
Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.
23Ta đã nhân danh chính Ta mà thề,#Rô 14:11; Phil 2:10-11.
Lời công chính ra từ miệng Ta
Sẽ không bao giờ trở lại;
Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta,
Và mọi lưỡi sẽ nhân danh Ta mà thề.
24Người ta sẽ nói về Ta rằng:
“Chỉ ở trong Đức Giê-hô-va mới có sự công chính và sức mạnh;”
Và người ta sẽ đến với Ngài.
Mọi kẻ nổi giận cùng Ngài sẽ bị hổ thẹn.
25Nhưng trong Đức Giê-hô-va, tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên
Sẽ được xưng công chính và được vinh quang.

Currently Selected:

Ê-sai 45: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy