YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 31

31
Lời cảnh cáo về việc liên minh với Ai Cập
1Khốn cho những kẻ xuống Ai Cập để cầu cứu,
Dựa vào ngựa chiến,
Nhờ cậy vào đoàn chiến xa đông đảo
Và lực lượng kỵ binh hùng hậu,
Mà không nhìn lên Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên
Và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va!
2Nhưng chính Ngài là Đấng Khôn Ngoan!
Đấng giáng họa, Đấng không rút lại lời đã phán ra.
Ngài sẽ đứng lên chống lại nhà kẻ ác
Và chống lại kẻ giúp bọn gian tà.
3Người Ai Cập chỉ là loài người, không phải là Đức Chúa Trời;
Ngựa chiến của chúng chỉ là xác thịt, không phải là thần.
Khi Đức Giê-hô-va dang tay ra,
Kẻ giúp đỡ sẽ lảo đảo, người được giúp sẽ ngã nhào
Tất cả cùng bị diệt vong.
Đức Chúa Trời giải cứu Giê-ru-sa-lem
4Đức Giê-hô-va đã phán với tôi thế nầy:
“Như sư tử hoặc sư tử tơ gầm thét khi bắt được mồi,
Mặc dù một đám chăn chiên họp lại chống nó,
Thì không vì tiếng la hét mà nó sợ hãi,
Không vì náo động mà nó khiếp sợ;
Cũng vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ngự xuống
Để đánh trận trên núi Si-ôn và trên ngọn đồi của nó.
5Như chim bay lượn thể nào
Thì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem thể ấy;
Ngài sẽ bảo vệ và giải thoát,
Ngài sẽ vượt qua và cứu vớt nó.”
6Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Đấng mà anh em đã hết sức chống nghịch. 7Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ các tượng thần bằng bạc bằng vàng do chính tay tội lỗi của anh em làm ra.
8A-si-ri sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm chẳng phải của con người,
Và một lưỡi gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó.
Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm ấy,
Và những thanh niên của nó sẽ phải làm lao dịch.
9Tảng đá của nó sẽ qua đi vì kinh hoàng,
Các quan chức của nó khiếp sợ vì thấy ngọn cờ,
Đó là lời phán của Đức Giê-hô-va,
Đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem.

Currently Selected:

Ê-sai 31: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy