YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 2

2
Lời tiên tri về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem
(2:1 – 12:6)
Núi của Đức Giê-hô-va
1Đây là điều mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:
2Trong những ngày cuối cùng,#Mi 4:1-3.
Núi của đền thờ Đức Giê-hô-va
Sẽ được lập vững trên các đỉnh núi,
Vượt cao hơn các đồi.
Mọi quốc gia sẽ đổ về đó,
3Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng:
“Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va,#2:3 núi Đức Giê-hô-va: Núi Si-ôn ở Giê-ru-sa-lem, nơi xây dựng đền thờ.
Đến đền thờ Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài,
Chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài.”
Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn,
Và lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.
4Ngài sẽ phán xét giữa các quốc gia,#Giôên 3:10; Mi 4:3.
Và phân xử cho nhiều dân tộc.
Bấy giờ, họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày,
Lấy giáo rèn lưỡi liềm.
Nước nầy không còn vung gươm đánh nước kia,
Họ cũng không còn luyện tập chinh chiến nữa.
Sự phán xét rõ rệt dành cho kẻ kiêu căng
5Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến!
Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Đức Giê-hô-va.
6Thật, Chúa đã từ bỏ dân Ngài là nhà Gia-cốp.
Vì họ đầy dẫy thói tục phương Đông,
Và bói toán như người Phi-li-tin;
Họ lại bắt tay với con cái dân ngoại.
7Đất nước họ đầy bạc vàng
Và châu báu nhiều vô kể;
Đất nước họ đầy dẫy ngựa chiến
Và vô số chiến xa.
8Đất nước họ đầy những tượng thần;
Họ thờ lạy vật do tay mình làm ra,
Là vật ngón tay họ tạo nên.
9Như thế, loài người bị khuất phục,
Con người bị hạ xuống;
Vậy xin Chúa đừng tha thứ cho họ!
10Hãy vào trong tảng đá,#Khải 6:15; II Tê 1:9.
Ẩn mình trong bụi đất
Để tránh khỏi sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va,
Và tránh khỏi sự chói sáng của uy nghiêm Ngài.
11Con mắt kiêu căng của loài người sẽ bị hạ xuống,
Sự ngạo mạn của con người sẽ bị khuất phục;
Trong ngày đó,
Chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao.
12Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã định một ngày
Chống lại mọi kẻ kiêu căng, ngạo mạn, và tự cao;
Chúng sẽ bị hạ xuống.
13Ngài cũng chống lại mọi cây bá hương của Li-ban
Ngạo nghễ, vươn cao,
Và mọi cây sồi của Ba-san,
14Cùng tất cả các núi cao,
Và mọi đồi cả;
15Cũng chống lại mọi tháp cao,
Mọi tường thành kiên cố,
16Mọi tàu bè của Ta-rê-si,
Và tất cả tàu thuyền sang trọng.
17Tính kiêu căng của loài người sẽ bị khuất phục,
Và sự ngạo mạn của con người sẽ bị hạ xuống;
Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao.
18Bấy giờ, các tượng thần đều sẽ biến mất hoàn toàn.
19Người ta sẽ chui vào các hang đá
Và trong các hầm dưới đất,
Để tránh sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va
Và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài,
Khi Ngài đứng lên làm cho đất rúng động.
20Trong ngày đó, người ta sẽ ném
Cho chuột, cho dơi
Những tượng thần bằng bạc, bằng vàng,
Mà họ đã làm ra để thờ lạy.
21Họ sẽ chui vào các hang đá
Và khe đá cheo leo,
Để tránh khỏi sự kinh khiếp từ Đức Giê-hô-va
Và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài,
Khi Ngài đứng lên làm cho đất rúng động.
22Đừng trông cậy nơi con người
Là loài có hơi thở trong lỗ mũi,
Vì họ nào có đáng giá gì đâu?

Currently Selected:

Ê-sai 2: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy