Ha-ba-cúc 3:8

Ha-ba-cúc 3:8 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, phải chăng Ngài nổi giận với các sông? Phải chăng cơn thịnh nộ Ngài nghịch với các suối? Có phải sự giận dữ Ngài nổi lên nghịch với biển, Khi Ngài cưỡi ngựa với chiến xa để giải cứu chăng?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share