Ha-ba-cúc 3:7

Ha-ba-cúc 3:7 VIE2010

Con thấy các lều của Cu-san bị hoạn nạn, Các màn trại của đất Ma-đi-an lung lay.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share