Ha-ba-cúc 3:3

Ha-ba-cúc 3:3 VIE2010

Đức Chúa Trời đến từ Thê-man Đấng Thánh đến từ núi Pha-ran. Vinh quang Ngài bao phủ các tầng trời, Lời ca ngợi Ngài vang vọng khắp đất. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share